Historie klubu SFK Perry Rhodan

1995

Perry Rhodan. Do České republiky se dostává první díl německého seriálu Perry Rhodan. Díl se jmenuje Operace STARDUST. Jedná se o začátek ságy a první cyklus s názvem Třetí moc. Vydává vydavatelství Ivo Železný.


1998

THOREGON. Na pultech obchodů se objevuje další cyklus PR a to pod názvem THOREGON, prvním dílem je Trokan se probouzí. Jedná se o 1800. díl celé ságy.

Romány. Začínají vycházet Romány Perryho Rhodana. První u nás vydaný díl je shodný s prvním vydaným v Německu. Ostatní vydané díly jsou již však vybírány a na přeskáčku. První díl má název Planeta Mocků.


1999

Kniha. U knihkupců se objevuje kniha s názvem Zdraví tě bestie z hvězd. Kniha patří do řady samostatných příběhů Space Thriller. Jedná se o čtyři knihy příběhů z univerza PR. U nás vyšla pouze tato první kniha.

Diskuse. S rozmachem internetu se objevují první diskuse na téma PR. Za jednu z prvních je pokládána ta na serveru Průvodce, kde diskutovali Maahk, Anro, J.Walker, one.man, zweistein, King Danton, Greg1, Setec, Iren-ka a hauty.

xChat. Komunita, ze které následně vznikl klub, se scházela zpočátku na xchatu v místnosti Perry Rhodan. Komunitu tvořili: Irenka, Solon, Polinius (vytvořil první klubové stránky), Kasom, Myles Kantor, Johny Idler, Mraky, Mihoja, mludko, Zwiestein, Icho, Tifflor, Toxy, Lord Nimma, hauty.

Sraz. Koncem roku 1999 se uskutečnil historicky první (a to dokonce mezinárodní) sraz. Pozdější dlouholetá předsedkyně klubu se v Berlíně sešla s tehdejším na xchat chodícím rhodanologem Mylesem Kantorem.


2001

Stránky. 22. července spustil jeden z členů klubu, jmenovitě Zweistein, stránky věnované Perrymu Rhodanovi, které se nacházely na adrese http://zweistein.kgb.cz, dnes je lze najít na http://kgb.zweistein.cz/perry.php. Ze stránek se měl stát zdroj informací, do kterého by všichni rhodanovci přispívali svými texty, případně povídkami. Tento smělý plán bohužel ztroskotal, protože se nenašlo dostatečné množství přispívatelů.

Diskuse. Dne 19. října 2001, přesně v 19:46:16, byla na Taverně založena místnost Perry Rhodan. Zakladatelem byl Polinius. Místnost pořád ještě funguje na adrese http://fantasy-scifi.net/taverna/mistnost.php?&mistnost=80.

Konec a začátek. Někdy po 22. listopadu byl ukončen provoz Průvodce a diskuze se přesunula na Okouna.


2002

První morová rána. Přestávají vycházet Romány Perryho Rhodana. Skóre se zastavilo na čísle 22.

Druhá morová rána. Přestává vycházet THOREGON. Posledním dílem je číslo 1913.

Sraz. První (doložený) sraz rhodanistů (tehdy ještě ne klubu) byl domluven na Okounovi a proběhl 13. února 2002 v Praze od 12:00 do 19:00. Zúčastnili se: hauty, Kasom, Setec, Toxy a Zweistein.

Sraz. Druhý sraz rhodanistů na sebe nenechal dlouho čekat. Konal se opět v Praze, konkrétně 22. března od 12 hodin. Zúčastnili se: Anro, Hauty, Kasom, Setec, Toxy a Zweistein. Plánoval se i další sraz, leč tento druhý sraz zůstal na několik následujících let posledním.

Klub. Dne 10. 9. 2002 se na poradě konané na xchatu sešlo šest lidí a byl založen první neoficiální česko-slovenský fanklub Perryho Rhodana. Porady se účastnili: ANRO, Irena, hauty, Crusher, Katschi a PRCIFOUsek. Založení klubu bylo vyburcováno právě tím, že přestal vycházet Thoregon. Klub se pokusil kontaktovat nakladatelství Ivo Železný, které sdělilo, že romány i Thoregon byly prodělečné, proto je museli přestat vydávat. Nakladatelství nicméně klub ujistilo, že klasická řada bude i nadále pokračovat.

V důsledku toho vznikly první klubové stránky na adrese http://www.rhodan.euweb.cz, které pod označením 1. (ne)oficiální československý klub Perryho Rhodana začaly dávat dohromady fanoušky Perryho Rhodana.

23. 10. 2002 měl klub Perryho Rhodana (tehdy ještě bezejmenný) již 28 členů.

Kolem 5. 11. 2002 byl spuštěn nový klubový web na stránce http://perry.rhodan.tk (později na http://perry.rhodan.cz)


2003

Třetí morová rána. Nakladatelství Ivo Železný přestalo z důvodu rentability vydávat klasickou sérii PR.

MOBA. V lednu roku 2003 Crusher kontaktoval brněnskou MOBU s tím, zda by nechtěla PR vydávat. Reakce byla v celku pozitivní. I když k uskutečnění došlo až mnohem později.

Klub. V únoru 2003 se začalo řešit zoficiálnění klubu. S nápadem přišli Irenka, hauty a Polinius.

Doména. Počátkem dubna se začalo uvažovat o zakoupení domény rhodan.cz. Doménu nakonec zakoupil za příspěvky členů Crusher. Doména funguje od 25. září.

Překlady. 12. května 2003 byl dokončen první fanouškovský překlad dílu z klasické série. Byl to díl 396. Na překladu se podíleli irenka a Lord Nimma. 28. května 2003 dokončil Atlan překlad dílu 1954 – Let do Chearthu.

Atlan. 11. června dva členové klubu (Atlan a Thora) spustili fanouškovské stránky o Perry Rhodanovi na http://atlan.wz.cz, netušili, co se z nich později vyvine.

Hry. 12. listopadu 2003 uveřejnil člen klubu Polinius své dvě počítačové hry s tématikou Perryho Rhodana. Konkrétně šlo o hry Guckyho mrkev a Operace Möhre. Hry později vyšly na cover CD časopisu LEVEL.


2004

IRC. Během první poloviny února začal fungovat klubový kanál #perry_rhodan na IRCnetu. Správcem a tvůrcem kanálu byl ID (aka Kikinkadm).

Překlady. 12. března 2004 byl dokončen první překlad Atlan Hardcoveru 1. Autorem překladu byl Atlan, korektury dělala Thora.

Sraz. Po velice dlouhé době se uskutečnil první takzvaný novodobý sraz. Stalo se to 26. března. Srazu se účastnili: hauty, benet, Thora, Toxy reskator a Rita.

Fórum. Dne 1. dubna bylo spuštěno Oficiální rhodanovské fórum (tehdy ještě ne oficiální). Nacházelo se na adrese http://atlan.wz.cz/board, správci byli Thora a Atlan.

Klub. V polovině května se konečně v souvislosti s zoficiálněním klubu začal řešit jeho název. Padala jména jako SFK Rhodan, ČSFK Perry Rhodan, Terrania klub a Klub přátel myšobů, SFK Rhodan.cz, SFK Rhodan.cs, SFK LSP, SFK LSD, SFK Liga Svobodných Pozemšťanů, SFK Rhodanovy děti.

Sraz. Konal se druhý sraz a to 10. dubna 2004. Srazu se účastnili: hauty, Thora, Reskator, benet, Ondra a Atlan.

Klub. 18. května 2004 došlo na IRC k přelomovému jednání. Tímto jednáním byla volba definitivního jména pro klub. Porady se účastnili: Irenka, Thora, ID, benet, hauty, toxy, polinius. Po vroucné a veselé diskuzi se přítomní nakonec ve 21:34 usnesli, že klub se bude o této chvíle honosit názvem SFK Perry Rhodan.

Sraz. 5. června se uskutečnil třetí novodobý sraz, který později vešel ve známost jako První velkosraz. Srazu se účastnili: hauty, Thora, Atlan, benet, Monča, ID, Alaska, Polinius, Reskator, Fido, Ondra, codiac, Icho.

Klub. Na srazu byly schváleny a upraveny nové stanovy. Současně byla zvolena rada klubu a předseda klubu. Členy rady se stali: Alaska, Crusher, Thora, Toxy, Polinius, Reskator a hauty. Předsedou byl zvolen  hauty. Nicméně rada byla později prohlášena za prozatímní, stejně jako její předseda. Prozatímní rada měla za úkol další úpravy stanov.

Klub. 12. června 2004 došlo konečně k zapsání našeho klubu do seznamu českých fanklubů na stránkách http://fandom.cz

Klub. 9. července 2004 v 18:00 na klubovém proběhlo schvalování nových stanov a volba nové rady.

Atlan. Přibližně 27. července 2004 byla spuštěna Databáze Mutliversa (dM). Do budování dM se postupně zapojovali někteří členové klubu. https://atlan.rhodan.cz/

Sraz. V Praze se 29.10. konal další sraz. Zúčastnili se: Atlan, Thora, hauty, Julča, Ondra, Monika, benet, Reskator, Alaska.


2005

Klub. 9. ledna proběhly na podnět Atlana, Beneta a Codiaca nové, řádné volby do rady klubu. Za členy rady byli zvoleni: hauty, Thora, Irenka, ID, Lord Nimma, Crusher a Polinius. Jako předseda byl zvolen opět, a to jednohlasně, hauty. Současně se schválily nové stanovy.

hauty. Toho roku byl hauty pohlcen neznámou a nepřátelskou entitou z prvopočátku vesmíru a  2.5 roku už se neukázal. Hauty však svůj boj vyhrál a z negace se vrátil.

Moba. 3.6.2005 nám bylo oznámeno, že se Perry Rhodan vrací do ČR! Informovalo o tom nakladatelství MOBA.

Klub. 16.12 proběhly nové volby do Rady. Byli zvoleni : Crusher, Thora, Alaska, Tyric a Irena. Předsedkyní klubu byla zvolena Irena.

 …. todo rok 2005 ….


2006

Perry Rhodan. 7.1.2006 vyšlo po třech letech další číslo Perryho Rhodana v Česku. Konkrétně díl 2200 z cyklu Hvězdný oceán.

Sraz. 6.-7.5.2006 se konal další pražský sraz. Zúčastnili se ho: Alaska, Arweth, Atlan, Benet a Monča, Ceski, Codiac, Crusher, Icho, Jergon, Kasom, Kulda, Rsc, Speed, Thora, Tyric, Reskator a další…

Con. 6.7. se klub zúčastnil poprvé v historii Festivalu fantazie, kde měl vlastní blok přednášek.

Klub. Na Valné hromadě konané 19.7. se rozhodlo o stažení skenů dílů PR i překladů ze stránek rhodan.cz. Dále se členství v klubu začalo dělit na aktivní a pasivní. Probíralo se i téma nových klubových stránek, avšak neúspěšně.

Sraz. 26.-27.8. 2006 se konal první sraz v Ostravě.

Perry Rhodan. 7.11. vyšel v časopisu Pevnost článek na téma Perry Rhodan.

 …. todo rok 2006 ….


2007

Klub. 22.1.2007 byl vyhlášen konkurz na klubové logo. Vítězem se později stal na základě výběru VH návrh Icho Tolota.

Autor. Dne 9.5.2007 se v Ústí nad Labem uskutečnilo setkaní s Christianem Montillonem, jedním z autorů seriálu Perry Rhodan.

Sraz. 12.5.2007 se v Praze konal sraz, na kterém se po několika letech vrátil hauty. Dále se zúčastnili: Alaska, Atlan, Codiac, Icho Tolot, rsc, Sokar, Thora, Irenka a Gucky.

Klub. 21.10.2007 došlo k definitivnímu stažení překladů ze stránek, byly přemístěny na fórum a dostupné jen aktivním členům.

Sraz. 8.12.2007 se konal velký pražský sraz s bohatým programem, mimo jiné vědomostním kvízem o ceny s tématikou PR. Zúčastnili se: Alaska, Atlan, Codiac, Enterprise, Fido, hauty, Icho, Jergon, Nedor, rsc, Sokar, Speed_Dead, Thora a Wodka.

…. todo rok 2007/2008 a dále ….


2008

Sraz. V Plzni se ve dnech 16.-17.8.2008 konal sraz za účasti Atlana, rsc, hautyho, Thory, Sanyna, Magrátky, Anra+1 a Beneta.

Sraz. 15.11.2008 se konal další pražský sraz, jeho programem byla exkurze na Petřín a do Planetária. Srazu se zúčastnili Atlan, benet, Fido, hauty, Icho Tolot, Magrátka, Malch, Reskator, rsc, Sanyn, Sokar a Thora.


2009

Con. Perry Rhodan měl v roce 2009 na Festivalu Fantazie v Chotěboři vlastní linii s názvem Rhodacon.


2010

Sraz. V Plzni se 15.5.2010 konal další sraz. Zúčastnili se: Atlan, rsc, hauty, Thora, Sanyn, Magrátka, Sokar a programem byla návštěva ZOO.

Sraz. Pražský sraz se konal 11.9.2010. Společně jsme navštívili výstavu Beatlemánie! v Českém muzeu hudby a šli se podívat k Lennonově zdi.


2011

Sraz. 23.4.2011 se konal sraz v Prazes návštěvou Technického muzea a vědomostním testem o PR. Zúčastnili se ho Alaska, Atlan, Fido, hauty, Jergon, Sanyn & Magrátka, Malch, rsc, Sokar, Thora, Tyric, Tuleň a Monča.

Sraz. 8.10.2011 se konal sraz v Praze, programem byla návštěva Náprstkova muzea. Zúčastnili se Atlan, Thora, rsc, hauty, alaska a Alex, Magrátka a Sanyn, Toxy, Jergon, Sokar, Speed_dead.


2012

Sraz. 21.1.2012 se konal malý sraz v Praze s návštěvou Muzea Policie ČR. Zúčastnili se ho Atlan, alaska, rsc, Thora, Tyric.

Sraz. 21.4.2012 se konal sraz v Praze s návštěvou Žižkovského vysílače. Zúčastnili se ho Atlan, alaska, hauty, rsc, Sanyn, Thora, Toxy, Magratka, Tyric, Jergon.

Překlady. Nejvyšší překladatelská rada na pražském minisrazu ve čtvrtek 7.6.2012 rozhodla, že se na klubové fórum vrátí skeny a překlady.


2014

Sraz. 19.4.2014 se konal malý sraz v Praze v restauraci u Sadu. Zúčastnili se ho Atlan, hauty, Tyric, Thora, rsc, Dagmara s Agátkou .


2016

Web. V průběhu roku 2016 došlo k velkému výpadku domény rhodan.cz, největší problém se po několika týdnech podařilo úspěšně vyřešit (díky Atlanovi, Sanynovi, Alaskovi a Crusherovi), další problémy ale přetrvávaly ještě několik následujících let…

Sraz. 20.8.2016 se konal sraz v Praze s návštěvou výstavy Retro. Zúčastnili se ho Alaska, Atlan, hauty, Reskator, rsc, Sokar a Thora.


2019

Con. 2.2.2019 se členové klubu (jmenovitě Atlan, hauty, Thora, rsc) zúčastnili PragoFFestu 2019. Thora ostatním členům podala přednášku o sérii Perry Rhodan Neo.

Perry Rhodan. 15.2.2019 vyšel jubilejní svazek klasické řady PR s číslem 3000.

Con. 30.3.2019 se členové klubu (jmenovitě Atlan, hauty, Thora, rsc) zúčastnili StarConu 2019. Vedla se rozsáhlá diskuze o zbraních arkonského původu.

Web. 23.4.2019 byly spuštěny nové klubové stránky. Stalo se tak díky Thoře s velkým přispěním Sanyna a Atlana.

Fórum. 22.5.2019 byla díky hautyho sponzorskému daru (whiski Glenfiddich) zakoupena nová šablona pro vzhled na fórum. Design vytvořila Thora.

Con. 3.-6.7.2019 se členové klubu (Thora, Atlan, rsc a hauty) zůčastnili Festivalu Fantazie v Chotěboři, přičemž v pátek, 5.7. se konalo velké setkání s dalšími členy (Toxy, Tyric, Alaska, Polinius, Crusher. Cílem byla propagace PR v ČR.

Brožurka. V rámci propagace PR na Festivalu Fantazie v Chotěboři byla vytvořena oficiální klubová brožurka Perry Rhodan – Největší sci-fi seriál všech dob, která bude sloužit i pro budoucí akce.

Cosplay. V roce 2019 byl vytvořen pravděpodobně první oficiální český cosplay ze světa PR. Thora dle vlastního návrhu vytvořila kostým Thory (NEO verze, doplněná o buněčný aktivátor a dezintegrátor model SCB X/II navržen Georgem Joergensem (3D model a 3D tisk Karel Škrop/Made in Titan)). Představen byl poprvé na Festivalu Fantazie 4.7.2017.

Projekt. 29.7.2019 se konala schůzka Thory se Sokarem, který předložil návrh na scénář k fanfilmu ze světa PR. Jeho verze byla zamítnula, vedla se diskuse, kam by měl fanfilm teoreticky svěřovat.

Projekt. 12.8.2019 se Thora a Atlan sešli se Sokarem, aby probrali druhý návh scénáře.

Sraz. 14.12.2019 se konal předánoční sraz v restauraci BlackDog v Praze. Zúčastnili se Alaska, Atlan, hauty, rsc, Thora, Toxy, Tyric a Zoidberg. Hlavním tématem bylo, zda je vůbec možné natočit v našich podmínkách fanfilm ze světa PR a jakým směrem by se měl ubírat. Naplánovaly se akce a srazy na rok 2020, řešila se budoucnost webu a překlady.


2020

Překlady. Dne 5.1.2020 byl dokončen překlad cyklu Cappinové. Jedná se o historicky první celý cyklus, kteří si čeští fanoušci přeložili sami. Autorem většiny překladů je Tower.

Překlady. 29.1.2020 byla po třinácti letech od dokončení překladu konečně zveřejněna česká verze Atlan Hardcoveru 5 – Trestanecká kolonie Země. Autorem překladu je Atlan, korektury dělala Thora (první verzi jí někdo vyhodil, proto je musela dělat znovu…)

Web. Kvůli dále neudržitelné situaci ohledně hostingu klubového webu a neschopnosti stávajícího admina bylo rozhodnuto o kompletním přesunu rhodan.cz na nový, vlastní hosting. O celou akci se téměř bez povšimnutí a bez výpadků postaral Atlan.

Comic-con. V pátek 7.2.2020 se členové klubu Thora, Atlan, hauty a rsc zúčastnili prvního českého Comic-Conu, který se konal v Praze. Thora šla v cosplayi za Thoru…

Web. 24.2.2020 jsme byli historicky poprvé v dějinách klubu kontaktováni oficiální německou redakcí. Nebylo to úplně to, co jsme čekali, protože redakce měla výbrady k vzhledu našich webových stránek a klubovému logu. 9.3.2020 byl tedy layout nového webu opět změnen ke spokojenosti německé redakce.

Logo. 19.3.2020 bylo po poradě na IRC, kde všichni aktivní členové trávili home office z důvodu globální koronavirové pandemie, vytvořeno nové klubové logo. Takto jsme si příchod apokalypsy upřímně nepředstavovali…

Con. 2.-5.7.2020 se členové klubu zúčastnili Festivalu fantazie. Přestože původně jeli pouze Thora a hauty, nakonec se nás zde sešlo 9: Thora, hauty, Toxy, Polinius, Alaska, Atlan, rsc, Ver-ča a Denisa… a samozřejmě i Gucky. Thora na sobě měla poprvé svou bílou velitelskou uniformu.

Sraz. 15.8.2020 se v Praze konal další sraz. Tentorkát se Atlan, hauty, rsc, Thora a Toxy vydali do ZOO v Tróji. K večernímu programu v restauraci Blackdog se připojil kosmokrat Tyric.

Sraz. Další sraz se konal opět v Praze. 19.9.2020 členové klubu Alaska, Atlan, hauty, rsc, Thora, Toxy a Tyric vypravili na výstavu o vesmíru Cosmos Discovery na Výstavišti. Klub si připravil dárek pro Alasku a Alex, jimž se letos narodil syn. Dostali dupačky s nápisem Der Maskenträger Junior.

Perry Rhodan. V pátek 25.9.2020 vyšel v Německu díl PR 3084: Brigade der Sternenlotsen, v němž byl uveřejněn článek o dlouholeté člence českého fanklubu Thoře, společně s její fotkou v kostýmu.

Web. 1.10.2020 dostaly klubové stránky rhodan.cz opět nový vzhled. Důvodem byla především nefunkčnost stávající wordpressové šablony na mobilních zařízeních.

Web. 8.10.2020 byl na oficiální facebookové stránkce sdílen příspěvek o novém klubovém webu s pochvalným textem a odkazem. Příspěvek byl zároveň sdílen na oficiálním instagramovém účtu PR-redakce.

Discord. V říjnu 2020 byl oficiálně spuštěn klubový kanál na platformě Discord.


2021

Perry Rhodan. V pátek 15.1.2021 vyšel v Německu díl PR 3100: Sternenruf, v němž byl uveřejněn Thořin druhý příspěvek, společně s její fotkou v kostýmu.

Con. 2.-6.7.2021 se členové klubu Thora, hauty, Tyric, Toxy, Alaska & Alex & Nositel masky Junior, rsc & Dáša a Polinius zúčastnili Festivalu fantazie. Kromě Thory se ve svém kostýmu představil i Alaska. Thora přednesla v rámci Klasikonu výroční přednášku nazvanou „Perry Rhodan: 60 let největšího sci-fi seriálu všech dob“.

Atlan. Ve 41. čísle Newsletteru německé fanouškovské organizace Perry Rhodan-FanZentrale (PRFZ) v srpnu 2021 vyšel pod názvem „Databáze Multiversa, die tschechische PR Wissensdatenbank“ článek zaměřený na Databázi Multiversa. Autory článku je Thora a Atlan, kteří byli PRFZ vyzváni o jeho napsání.

Sraz. 4.9.2021 se konal sraz v Botanické zahradě v Praze u příležitosti konání Japonského dne. Zúčastnili se ho Alaska a Alex a Nositel masky junior, Atlan, hauty, Thora, Toxy, Tyric a online přenosem z Islandu i rsc.

Con. 17.10.2021 se členové klubu Atlan, hauty a Thora zúčastnili 2. ročníku Comic-Con Prague. Thora jako cosplay vynesla svou bílou uniformu.

Perry Rhodan. Dne 8.9.2021 oslavila série Perry Rhodan 60. let existence!

Atlan. O Vánocích 2021 dostala Databáze Multiversa nové logo, jehož autorem je Thora.

Sraz. Ve čtvrtek 30.12.2021 se na Arkonu konal povánoční minisraz za účasti Atlana, Thory, rsc, Alasky a Nositele masky juniora. Na programu byla zvířátka, vláčky, hodně jídla a také projednávání několika plánů pro rok 2022.

Discord. V říjnu 2020 byl oficiálně spuštěn klubový kanál na platformě Discord.


2022

Čtvrtá morová rána. 5.1.2022 bylo oficiálně oznámeno, že Perry Rhodan přestává od května 2022 u nakladatelství Moba v ČR a SR vycházet.