Historie klubu

1995

- Perry Rhodan.Do České republiky se dostává první díl německého seriálu Perry Rhodan. Díl se jmenuje Operace STARDUST. Jedná se o začátek ságy a první cyklus s názvem Třetí moc. Vydává vydavatelství  Ivo Železný.

 

1998

-THOREGON. Na pultech obchodů se objevuje další cyklus PR a to pod názvem THOREGON, prvním dílem je Trokan se probouzí. Jedná se o 1800. díl celé ságy.

 -Romány. Začínají vycházet Romány Perryho Rhodana. První u nás vydaný díl je shodný s prvním vydaným v Německu. Ostatní vydané díly jsou již však vybírány a na přeskáčku. První díl má název Planeta Mocků.


1999

- Kniha. U knihkupců se objevuje kniha s názvem Zdraví tě bestie z hvězd. Kniha patří do řady samostatných příběhů Space Thriller. Jedná se o čtyři knihy příběhů z univerza PR. U nás vyšla pouze tato první kniha.

- Diskuse. S rozmachem internetu se objevují první diskuse na téma PR. Za jednu z prvních je pokládána ta na serveru Průvodce, kde diskutovali  Maahk, Anro, J.Walker, one.man, zweistein, King Danton, Greg1, Setec, Iren-ka a hauty.

- Xchat. Komunita, ze které následně vznikl klub, se scházela zpočátku na xchatu v místnosti Perry Rhodan. Komunitu tvořili: Irenka, Solon, Polinius (vytvořil první klubové stránky), Kasom, Myles Kantor, Johny Idler, Mraky , Mihoja, mludko , Zwiestein,  Icho, Tifflor, Toxy, Lord Nimma, hauty.

- Sraz. Koncem roku 1999 se uskutečnil historicky první (a to dokonce mezinárodní) sraz. Pozdější dlouholetá předsedkyně klubu se v Berlíně sešla s tehdejším na xchat chodícím rhodanologem Mylesem Kantorem.


2001

- Stránky. 22. července spustil jeden z členů klubu, jmenovitě Zweistein, stránky věnované Perrymu Rhodanovi, které se nacházely na adrese http://zweistein.kgb.cz, dnes je lze najít na http://kgb.zweistein.cz/perry.php. Ze stránek se měl stát zdroj informací, do kterého by všichni rhodanovci přispívali svými texty, případně povídkami. Tento smělý plán bohužel ztroskotal, protože se nenašlo dostatečné množství přispívatelů.

- Diskuse. Dne 19. října 2001, přesně ve 19:46:16, byla na Taverně založena místnost Perry Rhodan. Zakladatelem byl Polinius. Místnost pořád ještě funguje na adrese http://fantasy-scifi.net/taverna/mistnost.php?&mistnost=80.

- Konec a začátek. Někdy po 22. listopadu byl ukončen provoz Průvodce a diskuze se přesunula na Okouna.


2002

- První morová rána. Přestávají vycházet Romány Perryho Rhodana. Skóre se zastavilo na čísle 22.

- Druhá morová rána. Přestává vycházet THOREGON. Posledním dílem je číslo 1913.

- Sraz. První (doložený) sraz rhodanistů (tehdy ještě ne klubu) byl domluven na Okounovi a proběhl 13. února 2002 v Praze od 12:00 do 19:00. Zúčastnili se: hauty, Kasom, Setec, Toxy a Zweistein.

- Sraz. Druhý sraz rhodanistů na sebe nenechal dlouho čekat. Konal se opět v Praze, konkrétně 22. března od 12 hodin. Zúčastnili se: Anro, Hauty, Kasom, Setec, Toxy a Zweistein. Plánoval se i další sraz, leč tento druhý sraz zůstal na několik následujících let posledním.

- Klub. Dne 10. 9. 2002 se na poradě konané na xchatu sešlo šest lidí a byl založen první neoficiální česko-slovenský fanklub Perryho Rhodana. Porady se účastnili: ANRO, Irena, hauty, Crusher, Katschi a PRCIFOUsek. Založení klubu bylo vyburcováno právě tím, že přestal vycházet Thoregon. Klub se pokusil kontaktovat nakladatelství Ivo Železný, které sdělilo, že romány i Thoregon byly prodělečné, proto je museli přestat vydávat. Nakladatelství nicméně klub ujistilo, že klasická řada bude i nadále pokračovat.

V důsledku toho vznikly první klubové stránky na adrese http://www.rhodan.euweb.cz, které pod označením 1. (ne)oficiální československý klub Perryho Rhodana začaly dávat dohromady fanoušky Perryho Rhodana.

23. 10. 2002 měl klub Perryho Rhodana (tehdy ještě bezejmenný) již 28 členů.

Kolem 5. 11. 2002 byl spuštěn nový klubový web na stránce http://perry.rhodan.tk (později na http://perry.rhodan.cz )


2003

- Třetí morová rána. Nakladatelství Ivo Železný přestalo z důvodu rentability vydávat klasickou sérii PR.

- MOBA. V lednu roku 2003 Crusher kontaktoval brněnskou MOBU s tím, zda by nechtěla PR vydávat. Reakce byla v celku pozitivní. I když k uskutečnění došlo až mnohem později.

- Klub. V únoru 2003 se začalo řešit zoficiálnění klubu. S nápadem přišli Irenka, hauty a Polinius.

- Doména. Počátkem dubna se začalo uvažovat o zakoupení domény rhodan.cz. Doménu nakonec zakoupil za příspěvky členů Crusher. Doména funguje od 25. září.

- Překlady. 12. května 2003 byl dokončen první fanouškovský překlad dílu z klasické série. Byl to díl 396. Na překladu se podíleli irenka a Lord Nimma.

- Atlan. 11. června dva členové klubu (Atlan a Thora) spustili fanouškovské stránky o Perry Rhodanovi na http://atlan.wz.cz, netušili, co se z nich později vyvine.

-Hry. 12. listopadu 2003 uveřejnil člen klubu Polinius své dvě počítačové hry s tématikou Perryho Rhodana. Konkrétně šlo o hry Guckyho mrkev a Operace Möhre. Hry později vyšli i na cover cd časopisu LEVEL.

 

2004

- IRC. Během první poloviny února začal fungovat klubový kanál #perry_rhodan na IRCnetu. Správcem a tvůrcem kanálu byl ID (aka Kikinkadm).

- Překlady. 12. března 2004 byl dokončen první překlad Atlan Hardcoveru 1. Autorem překladu byl Atlan, korektury dělala Thora.

- Sraz. Po velice dlouhé době se uskutečnil první takzvaný novodobý sraz. Stalo se to 26. března. Srazu se účastnili: hauty, benet, thora, toxy reskator, rita.

- Fórum. Dne 1. dubna bylo spuštěno Oficiální rhodanovské fórum (tehdy ještě ne oficiální). Nacházelo se na adrese http://atlan.wz.cz/board, správci byli Thora a Atlan.

- Klub. V polovině května se konečně v souvislosti s zoficiálněním klubu začal řešit jeho název. Padala jména jako SFK Rhodan, ČSFK Perry Rhodan,  Terrania klub a Klub přátel myšobů, SFK Rhodan.cz, SFK Rhodan.cs, SFK LSP, SFK LSD, SFK Liga Svobodných Pozemšťanů, SFK Rhodanovy děti.

- Sraz. Konal se druhý sraz a to 10. dubna 2004. Srazu se účastnili: hauty, Thora, Reskator, benet, Ondra a Atlan.

- Klub. 18. května 2004 došlo na IRC k přelomovému jednání. Tímto jednáním byla volba definitivního jména pro klub. Porady se účastnili: Irenka, Thora, ID, benet, hauty, toxy, polinius. Po vroucné a veselé diskuzi se přítomní nakonec ve 21:34 usnesli, že klub se bude o této chvíle honosit názvem SFK Perry Rhodan.

- Sraz. 5. června se uskutečnil třetí novodobý sraz, který později vešel ve známost jako První velkosraz. Srazu se účastnili: hauty, Thora, Atlan, benet, Monča, ID, Alaska, Polinius, Reskator, Fido, Ondra, codiac, Icho.

- Klub. Na srazu byly schváleny a upraveny nové stanovy. Současně byla zvolena rada klubu a předseda klubu. Členy rady se stali: Alaska, Crusher, Thora, Toxy, Polinius, Reskator a hauty. Předsedou byl zvolen  hauty. Nicméně rada byla později prohlášena za prozatímní, stejně jako její předseda. Prozatímní rada měla za úkol další úpravy stanov.

- Klub. 12. června 2004 došlo konečně k zapsání našeho klubu do seznamu českých fanklubů na stránkách http://fandom.cz

- Klub. 9. července 2004 v 18:00 na klubovém proběhlo schvalování nových stanov a volba nové rady.

- Atlan. Někdy 27. července 2004 byla spuštěna Databáze Mutliversa (dM). Do budování dM se postupně zapojovali někteří členové klubu. http://atlan.rhodan.cz/

- Sraz. V Praze se 29.10. konal další sraz. Zúčastnili se: Atlan, Thora, hauty, Julča, Ondra, Monika, benet, Reskator, Alaska.


2005

- Klub. 9. ledna proběhly na podnět Atlana, Beneta a Codiaca nové, řádné volby do rady klubu. Za členy rady byli zvoleni: hauty, Thora, Irenka, ID, Lord Nimma, Crusher a Polinius. Jako předseda byl zvolen opět, a to jednohlasně, hauty. Současně se schválily nové stanovy.

- hauty. Toho roku byl hauty pohlcen neznámou a nepřátelskou entitou z prvopočátku vesmíru a  2.5 roku už se neukázal. Hauty však svůj boj vyhrál a z negace se vrátil.

- Moba. 3.6.2005 nám bylo oznámeno, že se Perry Rhodan vrací do ČR! Informovalo o tom nakladatelství MOBA.

- Klub. 16.12 proběhly nové volby do Rady. Byli zvoleni : Crusher, Thora, Alaska, Tyric a Irena. Předsedkyní klubu byla zvolena Irena.

 .... todo rok 2005 ....

2006

- Perry Rhodan. 7.1.2006 vyšlo po třech letech další číslo Perryho Rhodana v Česku. Konkrétně díl 2200 z cyklu Hvězdný oceán.

- Sraz. 6.-7.5.2006 se konal další pražský sraz. Zúčastnili se ho: Alaska, Atlan, Benet a Monča, Ceski, Codiac, Crusher, Icho, Jergon, Kasom, Kulda, Rsc, Speed, Thora, Tyric, Reskator a další...

- Con. 6.7. se klub zúčastnil poprvé v historii Festivalu fantazie, kde měl vlastní blok přednášek.

 - Klub. Na Valné hromadě konané 19.7. se rozhodlo o stažení skenů dílů PR i překladů ze stránek rhodan.cz. Dále se členství v klubu začalo dělit na aktivní a pasivní. Probíralo se i téma nových klubových stránek, avšak neúspěšně.

- Sraz. 26.-27.8. 2006 se konal první sraz v Ostravě.

- Perry Rhodan. 7.11. vyšel v časopisu Pevnost článek na téma Perry Rhodan.

 .... todo rok 2006 ....


2007

- Klub. 22.1.2007 byl vyhlášen konkurz na klubové logo. Vítězem se později stal na základě výběru VH návrh Icho Tolota.

- Klub. 21.10.2007 došlo k definitivnímu stažení překladů ze stránek, byly přemístěny na fórum a dostupné jen aktivním členům.

  .... todo rok 2007/2008 ....